Aktualności
MAŁY EKOLOG DUŻO WIE

NAKŁAD GRY DOSTĘPNEJ W PKE WYCZERPANY

Gra dydaktyczna dla dzieci w wieku 6-9 lat
z przeznaczeniem na zajęcia
w przedszkolu, szkole i w domu


Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach opracował grę dydaktyczną pt. „Mały ekolog dużo wie”. Gra jest dostępna NIEODPŁATNIE dla zainteresowanych w woj. śląskim w siedzibie PKE  dzięki  dotacji  WFOŚiGW w  Katowicach.  Grę  można  także  nabyć w  wolnej  sprzedaży  w hurtowniach zabawek lub bezpośrednio w Firmie ROXANA.

Założenia: edukacja ekologiczna poprzez grę zespołową

gra1
gra2

Gra zawiera:
32 kafelki – rymowanki
32 kafelki obrazkowe
Słowniczek ekologiczny i instrukcja gry

Gra niesie pozytywne przesłanie ekologiczne, przy czym tematyka poświęcona jest problematyce zdrowia, żywienia i żywności ekologicznej (kafelki pomarańczowe) oraz zachowań w codziennym otoczeniu człowieka i w środowisku przyrodniczym (niebieskie i zielone). „Mały ekolog” inspiruje nowe zajęcia (np. obserwacje i wyciąganie wniosków ze znaków na etykietkach produktów spożywczych).

Słowniczek ekologiczny (28 haseł) stanowi integralną  część gry,  wyjaśnia  podstawowe pojęcia lub  przypomina  znane  prawdy  wplecione  w  teksty  w  dwu  wersjach:  prostej  dla  dzieci  oraz  z większym ładunkiem wiedzy merytorycznej (wybrane hasła) dla prowadzących grę.

Gra została wykonana przez firmę ROXANA we Wrocławiu, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa CE i standardami unijnymi, dotyczącymi kart i gier planszowych dla dzieci; posiada  spokojną,  czytelną  szatę  graficzną  (kafelki  są  kaszerowane,  mają  zaokrąglone  rogi  i posiadają atesty zezwalające na używanie je przez dzieci).
Grę cechuje  spokojna, czytelna szata graficzna.

Liczba uczestników – od dwojga dzieci do kilkunastu; przy zabawach grupowych – dobrze jest korzystać z dwu zestawów KAFELEK, przy których rywalizują równocześnie dwa zespoły dzieci. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opracowanie i druk Gry „Mały ekolog dużo wie” zostało dofinansowane przez:
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Coalition Clean Baltic
 • Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
  i Fundację Doliny Baryczy w  Miliczu

 • producentów  ekologicznych:
  Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA” z Mszany,
  Firmę Klimeko w Dionizowie,
  Andrzeja Łaniaka i Kazimierza Pochodyłę z Ogrodniczej Grupy
  Producentów „Malsad”  w Krośnicach,
  Iwonę Śliczną z Biadacza-Kamienisko,
  Roberta Wagnera z Lubnowa,

 • właścicieli sklepów z ofertą ekologiczną:
  EKONATURA, SKLEP GARMAŻERYJNY (Gliwice),
  EKOVIGOR (Zabrze), KOZIOŁEK (Rybnik),
  SMAK NATURY, BOCIAN (Katowice),
  TORIMPEX (Sosnowiec)
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.gra spełnia normy UE, w tym: wszystkie zastosowane materiały posiadają atesty UE (CE)
 nadają się do używania je przez dzieci i bezpośredniego kontaktu z żywnością

2.kafelki są kaszerowane

3.rogi zaokrąglone
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZACHĘCAMY DO SZKOLNEJ LUB RODZINNEJ POGAWĘDKI
NA TEMATY PORUSZANE W RYMOWANKACH I W SŁOWNICZKU

[JS]

O nas

Zarząd

Kontakt

Aktualności

Projekty

Publikacje

Wspierają nas

Współpraca

Raporty z działalności

Raporty finansowe

ul.Ziemowita 1 IIIp.

skr.poczt.489
44 - 100 Gliwice
tel/fax (...) 32 231 85 91
 
e-mail:
biuro@pkegliwice.pl
strona:
www.pkegliwice.pl